Εργοθεραπεία

Φιλοσοφία και Πεποίθηση

Πιστεύουμε ότι η ευημερία των ανθρώπων συνδέεται στενά με την ικανότητά τους να συμμετέχουν σε ουσιαστικές και σημαντικές δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής, καθώς και με την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις των ρόλων τους. Ως εργοθεραπευτές, επιδιώκουμε να ενδυναμώσουμε και να κινητοποιήσουμε τους ανθρώπους ώστε να υιοθετούν στην καθημερινότητά τους δραστηριότητες και έργα που προάγουν την υγεία, τη λειτουργικότητα και την ευεξία τους.


Η Προσέγγιση μας

Εφαρμόζοντας τεκμηριωμένες πρακτικές και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους για να αξιολογήσουμε τις μοναδικές τους ανάγκες, δυνατότητες και στόχους. Επισημαίνουμε τη σημασία της λειτουργικότητας, δηλαδή της ικανότητας να εκτελούν τα άτομα τις καθημερινές τους δραστηριότητες και υποχρεώσεις με αυτονομία, σε ένα ικανοποιητικό και αποτελεσματικό επίπεδο.


Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Αξιολογήσεις Εργοθεραπείας: Διεξαγωγή ολοκληρωμένων αξιολογήσεων για την κατανόηση των αναγκών των πελατών, καθώς και των παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στην καθημερινή τους ρουτίνα.

Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, η εργοθεραπεία μπορεί να προσφέρεται σε ατομικό, ομαδικό, οικογενειακό ή κοινοτικό επίπεδο. Αναλόγως της βλάβης, τις ικανότητες και τους στόχους του κάθε πελάτη, οι εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις μπορούν στοχεύουν:

 • Ανάπτυξη ή διατήρηση βασικών *δεξιοτήτων του πελάτη, απαραίτητων για εκτέλεση των δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής.
 • *Δεξιότητες: Κινητικές, Κοινωνικής αλληλεπίδρασης, Επεξεργασίας (Γνωστικοαντιληπτικές)
 • Εκπαίδευση νέων τεχνικών και στρατηγικών στον πελάτη, για την επιτυχή εκτέλεση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής / αλλαγή τρόπου εκτέλεσης των δραστηριοτήτων.
 • Προσαρμογή και τροποποίηση περιβάλλοντος που ζει και αλληλοεπιδρά ο πελάτης με σκοπό την εξάλειψη εμποδίων και την προαγωγή προσβασιμότητας και ασφάλειας.
 • Εκπαίδευση στη χρήση προσαρμοστικών/ειδικών εξοπλισμών και υποστηρικτικής τεχνολογίας (όπως καρέκλες ντους, κατασκευή ναρθήκων, αναπηρικά αμαξίδια, εξοπλισμός για ένδυση και σίτιση).
 • Εκπαίδευση και συμβουλευτική σε φροντιστές, μέλη οικογένειας, προσωπικό σχολείου ή εργασίας..
 • Ανάπτυξη δομημένης, υγειούς, ισορροπημένης και παραγωγικής ρουτίνας. (AOTA, 2022)

Ο στόχος μας

Μέσω των υπηρεσιών εργοθεραπείας, στοχεύουμε στην ενδυνάμωση των ατόμων ώστε να ξεπεράσουν τα εμπόδια, να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα και την ποιότητα της ζωής τους, και να ενισχύσουν τα κίνητρά τους για να εμπλέκονται ενεργά και αποτελεσματικά στις καθημερινές τους δραστηριότητες.


Επιτύχετε την Ανεξαρτησία και την Ευημερία

Η προώθηση της ανεξαρτησίας και της ευημερίας επιτρέπει στα άτομα να ζήσουν ένα αξιόλογο και ισορροπημένο τρόπο ζωής με νόημα για τους ιδίους. Συμμετάσχετε μαζί μας σε ένα ταξίδι ανάπτυξης, κατανόησης και ενότητας με τις Υπηρεσίες Εργοθεραπείας.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η "Eργοθεραπεία";

Η εργοθεραπεία είναι πελατοκεντρικό επάγγελμα υγείας που επικεντρώνεται στη βοήθεια των ατόμων να επιτύχουν το μέγιστο δυνατό βαθμό ανεξαρτησίας και συμμετοχής στις καθημερινές τους δραστηριότητες μέσω της θεραπευτικής χρήσης των έργων/ δραστηριοτήτων.

Τί είναι τα έργα:

Τα έργα είναι οποιεσδήποτε δραστηριότητες κάνουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, οι οποίες δίνουν νόημα και σκοπό στη ζωή τους, και που οι άνθρωποι θέλουν, πρέπει ή έχουν ανάγκη να κάνουν (WFOT, 2012). Παραδείγματα έργων είναι:

 • Έργα Αυτοφροντίδας (σίτιση, ένδυση, ύπνος, μετακίνηση, κινητικότητα, προσωπική υγιεινή π.χ. τουαλέτα, πλύσιμο σώματος και δοντιών)
 • Έργα Παραγωγικότητας (εργασία, εκπαίδευση, ευθύνες/υποχρεώσεις π.χ. ανατροφή παιδιών και κατοικίδιων, ψώνια, πλυντήρια, προετοιμασία γεύματος, πληρωμή λογαριασμών, διαχείριση οικονομικών, διαχείριση και εξασφάλιση κατοικίας, διευθέτηση ραντεβού, φαρμακευτική αγωγή)
 • Έργα Ελεύθερου χρόνου (αναψυχή, διασκέδαση, ψυχαγωγία, κοινωνική αλληλεπίδραση, παιχνίδι, χόμπι, χαλάρωση, συμμετοχή σε ομάδες) (CAOT, 2022)

Το κάθε έργο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας το οποίο περιγράφει ποιοι είμαστε και πώς νιώθουμε για τον εαυτό μας. Τα έργα στην ουσία καθορίζουν το νόημα, τον σκοπό και τους ρόλους στη ζωή μας (π.χ. ρόλος μητέρας, εργαζόμενου, φίλου κλπ.) (WFOT 2012; AOTA, 2022).

Πώς μπορώ να επωφεληθώ από την Eργοθεραπεία;

Μπορείτε να επωφεληθείτε από την εργοθεραπεία λαμβάνοντας υποστήριξη και καθοδήγηση για τη βελτίωση της ανεξαρτησίας και της συμμετοχής σας στις καθημερινές δραστηριότητες, προσαρμοσμένη στις μοναδικές σας ανάγκες.

Ποιες παθήσεις ή προκλήσεις μπορεί να αντιμετωπίσει η εργοθεραπεία. Είναι κατάλληλη τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες;

Η εργοθεραπεία μπορεί να αντιμετωπίσει μια ευρεία γκάμα παθήσεων και προκλήσεων. Είναι κατάλληλη για άτομα όλων των ηλικιών, βοηθώντας σε ζητήματα όπως σωματικές αναπηρίες, καθυστερήσεις στην ανάπτυξη, προβλήματα ψυχικής υγείας, γηριατρικής και χρόνιες παθήσεις. Λαμβάνει υπόψη τα εμπόδια και τις προκλήσεις που μια οποιαδήποτε βλάβη, ασθένεια, περιβαλλοντικές συνθήκες ή κατάσταση αποτρέπει την ισορροπημένη και παραγωγική ρουτίνα του ανθρώπου.

el